روميزي ها (پذيرايي و ناهار) برند ترمه اصفهان با سرمه ضمانتي

نوع نمایش :
مقایسه
پیشنهاد ویژه
روميزي ناهار خوري شاهي -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روميزي ناهار خوري شاهي

سرويس كامل هم دارد.طرحهاي جديدتر ديگر هم موجود است.
170000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
روميزي ناهار خوري شاهي -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روميزي ناهار خوري شاهي

سرويس كامل هم دارد.بهمراه پذيرايي و دو تا گل ميز بهاي آن در كل370000تومان ميشود. نقشهاي ديگر در رنگ بنديهاي متنوع از اين كارخانه موجود ميباشد.
170000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
روميزي ناهار خوري شاهي -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روميزي ناهار خوري شاهي

روميزي پذيرايي و همه نوع سرويسي دارد.سرويس كامل دارد مانند جانماز سجاده و قابي و روتختي و كوسن. همچنين طرحهاي جديد ديگري از اين ترمه موجود ميباشد.
180000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
روميزي ناهار خوري شاهي -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روميزي ناهار خوري شاهي

پذيرايي و ناهارخوري هم دارد.بقچه و روتختي و بالش و كوسن آن هم موجود ميباشد.طرحهاي ديگر آن هم موجود است.
180000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
روميزي ناهار خوري شاهي -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روميزي ناهار خوري شاهي

چهارتيكه پذيرايي و ناهارخوري و بقچه(لب پني).وجانمازسجاده و روتختي و بالش و كوسن هم دارد.
175000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
روميزي سه تيكه پذيرايي بيضي شاهي -
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
موجود

روميزي سه تيكه پذيرايي بيضي شاهي

سر ترمه خودش رانر ناهار خوري دارد ...بقچه....جانمازسجاده و روتختي و بالش هم دارد.
200000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
روميزي پذيرايي تك شاهي -
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 3
موجود

روميزي پذيرايي تك شاهي

يك در نيم....مدل دوسرهشت هم دارد.نقشها و رنگهاي ديگر هم موجود است.
110000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...